LA MER LA NUIT een bij PLOEF! geboren voorstelling

donderdag 9 maart 2023    
20 h 30 min - 23 h 59 min

Voorstelling met Ingrid André, Thierry Heynderickx & Manu Hermia.

In beweging, in sporen, in muziek en in traagheid zoeken drie artiesten om in verbinding te blijven met en om zich de menselijke en gevoelige materie die ons weeft te laten onthullen.
Hoe aanwezig te blijven bij wat ons gegeven wordt om te leven, wat ons doorgroeft, wat we denken en wat in ons woont…

Laat ons in beweging uiting geven aan wat we samen zijn, wat er leeft, zich verdringt, zich ontplooit, zich afvraagt en welke sporen dit bij ons en in onze omgeving nalaat.

Dit reeds begonnen werk werd naar aanleiding van verschillende verblijven bij PLOEF! door Ingrid André en Thierry Heynderickx uitgewerkt . Manu Hermia, door PLOEF! uitgenodigd, komt een nieuw aspect bij deze pluridimensionele ontmoeting voorstellen.

Vrijblijvende bijdrage: 8€ per persoon bij een zaal van 50 personen staat ons toe om de kosten te betalen zonder rekening te houden met de verblijfskosten.