Sponsors & mecenaat

PLOEF! PLus On Est de Fous… is een vereniging die de maatschappij revitaliseert door nieuwe ideeën te laten opborrelen, door de sociale lagen van de maatschappij wakker te schudden.

Alle middelen zijn goed om tot een mooie mengeling te komen.. bijna alle middelen!  U kunt ons persoonlijk helpen of, als organisatie, ons personeel of materiaal lenen om ons één of andere activiteit te helpen organiseren.

“Samen” is een woord dat wij bij PLOEF! verkiezen.   Contacteer ons!

Het is mogelijk om ons financiëel te steunen maar er zijn ook andere mogelijkheden:

  • afvaardigen personeel (bv. een dag per week of per maand)
  • IT materiaal
  • geluids- of lichtinstallatie
  • grote gordijnen
  • verf
  • werken
  • bouwmateriaal
  • beeldprojector