Vrijwilligers

Wij hebben jullie nodig !

Het succes van  PLOEF! is en wordt nog altijd opgebouwd dankzij de vrijwillige hulp van al diegenen die, sporadisch of blijvend, aan de organisatie van onze activiteiten bijdragen.

Le barometre de Ploef

Alle hulp is welkom of het nu voor een paar uurtjes, een specifieke activiteit, voor een project dat u ter harte ligt, terugkerende hulp in de organisatie (secretariaat, IT, contacten, enz.) van onze animaties is.

PLOEF! heeft jullie nodig, een beetje van jullie tijd, van de deskundigheid van sommigen, zodat wij deze rijke en nodige ontmoetingsplaats kunnen laten blijven bestaan.

Indien jullie zin hebben, jullie een beetje tijd te geven hebben, een ongebruikt talent dat jullie willen gebruiken om dit samenlevend project te laten leven, gelieve ons te contacteren en laat ons er samen over praten.

Hoe kunt u ons contacteren ?

Contact

Zin om ons eerst te ontmoeten en de sfeer op te snuiven?

Wij voorzien, één of twee keer per jaar, een ontmoeting met de vrijwilligers.  Hierbij wisselen wij vreugdevol en luchtig van gedachten over de programmatie van het lopende jaar.

Enkele ideeën hoe u ons kunt helpen…

  • De bar of kassa bemannen tijdens een activiteit
  • De telefonische permanentie bemannen
  • Koken
  • De plaatsen inrichten, op orde zetten, versieren of kuisen
  • Helpen met het bureelwerk (adressen, boekhouding, tarieven, lidkaarten, facturen, post…)
  • Boodschappen doen
  • Activiteiten in de PLOEF! “filosofie” bezielen
  • Aan de communicatie werken (site, logo, mailing, sociale media, pagina opstelling…)
  • IT netwerk beheren
  • Opzoekingen doen  (marktstudies, artiesten, netwerken, materiaal…)

Wat ook uw bijdrage is, alle vrijwilligers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de bezinningsmomenten die wij regelmatig organiseren.  Dit kan gaan over de programmatie en werking van PLOEF! of, in het algemeen, over de sociale thema’s die ons na aan het hart liggen.