Lidmaatschap

PLOEF! stelt u volgende lidkaarten voor:

Hartelijk dank om ons in de mate van het mogelijke te steunen…Vergeet niet dat het aanwezig zijn op onze activiteiten even belangrijk is als ons financieel te steunen.

  • Lidkaart: 12€ (10€, families 25€)
  • Steunkaart: 25€ (20€, families 75€)
  • Kaart ereleden: vanaf 100€
  • Kaart voor vzw: 50€
  • Kaart voor firma’s: 100€
  • VIA kaart (voor leden van verenigingen): 5€

Onze lidkaarten geven recht op vermindering en toegang tot bepaalde privé activiteiten.

Onze bankrekening bij Triodos : BE19 5230 8033 8812