On line concert van de laatste werken van Hans Wellens

Première bij PLOEF! Een on line concert met een vriend van lange datum: pianist-componist-Vlaamse tolk of liever Brusselaar: Hans Wellens.

Hans is een zanger-acteur-cabaretier die al een weg afgelegd heeft en die, zoals zovele andere artiesten, ongeduldig is om terug op de planken te staan.

Hij stelt u nederlandstalige liedjes voor, gekruid met een beetje brussels en door piano begeleid.  Deze liedjes worden u als try-out voorgesteld.

“Verleden jaar was een jaar om vlug te vergeten.  Ik heb toen een aantal liedjes geschreven die een vertaling zijn van de ongewone tijden en van de geestesgesteldheid waarin men zich kan bevinden.
Ik verheug me erop om mezelf, samen met u, ook al is het via internet, te verliezen in deze kleine muzikale opstand.”

Financiële bijdragen kunnen in een enveloppe in de brievenbus gedeponeerd worden of op onze bankrekening bij Triodos:  BE19 5230 8033 8812 met de vermelding : PAF concert Hans Wellens