Monthly Archives: september 2016

PLOEF! zal in de Wetstraat zijn op 20 september eerstkomend !

PLOEF! doet in principe niet aan politiek en is niet verbonden aan welke partij ook. Wij verkiezen dat iedereen zijn mening uit en zich uitdrukt. Het lijkt ons daarentegen essentieel te vechten tegen de misbruiken van de multi-nationale ondernemingen.

Vele gemeenten, waaronder de gemeente Jette zijn tegen de TTIP. PLOEF! en andere verenigingen die voor een betere samenleving ijveren, nemen deel aan een campagne tegen de onderhandelingen betreffende TTIP-TAFTA en CETA. Ondanks bepaalde verklaringen zijn de verdragen (nog) niet begraven. De Europese regeringen zouden durven beslissen over te gaan tot het ondertekenen van het eerste transatlantische verdrag en dit vanaf 22 september 2016.

Wij moeten ons daarom verzetten! Burgers uit alle hoeken van ons land en Europa zijn paraat! Verscheidene Jetse verenigingen werken samen om deze totaal niet-transparant onderhandelde verdragen stop te zetten. Laten wij samen betogen op de nationale aktiedag van 20 september eerstkomend en laten wij ons verzetten tegen het Trojaans paard in de Wetstraat!

Afspraak aan het Simonisplein (aan de ingang van het metrostation gelegen aan de overkant van Godiva) om 16u00!

Meer over TTIP, TAFTA of CETA? Waarom betogen wij?
Info op https://www.youtube.com/watch?v=hLP0CzpP1XQ  –
http://participer.stop-ttip.be/groups/1/discussions/1
Info’s over de betoging zelf : http://www.stopttip.be/-nl-?lang=nl