Agenda

Evenement details:

 • Spiral and Together netwerk

  SPIRAL is een initiatief ter bevordering van de sociale cohesie en maatschappelijke vooruitgang in de richting van  gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het algemeen welzijn met inbegrip van de toekomstige generaties.

  Dit initiatief positioneert zich als een alternatief voor vooruitgang die enkel gemeten wordt aan de hand van het brutonationaal product. Het onderzoekt hoe we het hoofd kunnen bieden aan de uitdagingen waar de mensheid voor staat in de 21ste eeuw: de sociale cohesie  en de vrede tussen de volkeren verzekeren, het stopzetten van alle vormen van uitsluiting en discriminatie, een drastische vermindering van de ongelijkheid, een snelle transitie in energie-opwekking en gebruik, het veilig stellen van het milieu en de biodiversiteit. Geen enkele van deze uitdagingen zal kunnen gerealiseerd worden zonder toenadering, dialoog en medeverantwoordelijkheid tussen alle acteurs,  lokaal en globaal.

   

  SPIRAL werd initieel gelanceerd door de Raad van Europa in het kader van haar strategie en haar actieplan voor sociale cohesie, ontwikkeld door een grote gemeenschap aan territoria en collectieve acteurs in een twintigtal landen die sinds september 2009 'gebieden van medeverantwoordelijkheid' worden genoemd .

  Meer info op volgende site: ...

  Voyez leur site, un peu technique mais intéressant...